ایماژگران

ایماژگران

تولید محتوا، فیلمسازی و ساخت تیزر تبلیغاتی در شیراز

تدوین هایپرلپس با پریمیر و افترافکت

آموزش تدوین هایپرلپس با نرمافزار پریمیر و افترافکت.