ایماژگران

ایماژگران

تولید محتوا، فیلمسازی و ساخت تیزر تبلیغاتی در شیراز

ای رول چیه؟ بی رول چیه؟ تفاوت دو دسته بندی ویدیو

A-ROLL vs B-ROLL

اسم بی رول به گوشتون خورده؟

ای رول چی؟

اینجا این همه صحبت از بی رول شده.

توی این ویدیو قراره با این دو دسته بندی ویدیو آشنا بشیم.