ایماژگران

ایماژگران

تولید محتوا، فیلمسازی و ساخت تیزر تبلیغاتی در شیراز

نمونه کار: جشنواره فیلم کوتاه شیراز

تیزر هشتمین جشنواره فیلم کوتاه شیراز.