ایماژگران

ایماژگران

تولید محتوا، فیلمسازی و ساخت تیزر تبلیغاتی در شیراز

پشت صحنه: استاپ موشن ساده با موبایل

پشت صحنه روند عکاسی برای ساخت این استاپ موشن.

آموزش کامل اینجا.