ایماژگران

ایماژگران

تولید محتوا، فیلمسازی و ساخت تیزر تبلیغاتی در شیراز

پشت صحنه تدوین B-Roll هایپرلپس

با دو نمونه هایپر لپس ساخته شده یک حرکتی زدم.

آموزش کامل اینجا.