ایماژگران

ایماژگران

تولید محتوا، فیلمسازی و ساخت تیزر تبلیغاتی در شیراز

نمونه کار: جشن فارغ التحصیلی

نسخه کوتاه شده از کلیپ جشن فارغ التحصیلی دانشجو های رشته معماری.